تماس با ما

داستان آتور از سال 1372 در قالب یک فروشگاه بزرگ به نام آتروکو با چندین نفر پرسنل ، در بازار مرکزی لوازم فوم آتش نشانی و اطفای حریق ، با هدف تامین قطعات آتش نشان ها آغاز شد. با توجه به ارتقای موقعیت شرکت در بازار از سال 1367 ورود بر عرصه بازرگانی خارجی محصولات در دستور کار قرار گرفت و در سال 1378 موفق به اخذ نخستین نمایندگی رسمی بین المللی انحصاری خود در ایران گردید